STEM

Ениак като партьор по STEM проекти

Добре дошли в нашата секция, посветена на STEM  партньорството! Вярваме, че един от най-важните начини да подготвим следващото поколение за бъдещето е чрез насърчаване на интереса им към STEM областите и предоставяне на възможности за практическо прилагане на знанията им. Тук, в нашата компания Ениак, сме готови да се ангажираме като партньори на вашата образователна институция в усилията ви да разширите STEM образованието и да вдъхновите всички деца да се справят с предизвикателствата на бъдещето.

Какво предлагаме ние

  1. Интерактивни дисплеи  на водещи производители и с най-съвременни характеристики - вградена операционна система, камера, споделяне, различни размери на екрана;
  2. Графични таблети можем да съхраним традициите на ръкописа в преподаването и да бъдем в крак с дигиталните технологии;
  3. Компютри, Монитори, Проектори, Печатащи устройства - ще ви предоставим цялата мощ на компютърната среда, за да създадете хората на бъдещето;
  4. Photon Robot за да се запознаят от малки с програмирането, да го разберат и направят първи стъпки с езиците  Photon Code , Scratch , Javascript , Python , Microsoft MakeCode;
  5. LEGO Education, защото развива критично мислене, креативност, работа в екип, комуникация, технологична грамотност, социални умения, инициативност;
  6. Високотехнологични  модели, оборудвани с най-съвременна симулационна техника за часовете по анатомия, биология, зоология.

Нашата подготовка и ресурси ни позволяват да предоставим на учениците достъп до най-новите технологии, иновативни материали и практически опит в областта на STEM. Нашите специалисти са готови да предоставят ценни наставления и насоки, да организират интерактивни сесии и работилници, които да подкрепят учебния процес.  Също така, сме готови да се ангажираме с вас в разработването и изпълнението на конкретни проекти, които да развият творческото мислене и уменията за справяне с проблеми на вашите ученици. И не на последно място - ние искаме да работим с вас постоянно, не само в рамките на един проект. Нека се срещнем сега! Позвънете!

© Copyright 2024 Eniak - All Rights Reserved