Пандемия, Корона вирус и ИТ поддръжка

24.10.2022

ITSupport

Първата голяма пандемия за последните 100 години върви към своя край. Здравеопазването все повече интегрира информационни технологии и при тази пандемия разчита много на тях. Фирма „Ениак“ е може би единствената с голям опит при ИТ поддръжка в здравен сектор по време на сериозна инфекция. Споделяме своя опит.

В началото, на 13 март 2020 г., обслужвахме дългогодишно по договор за абонаментно обслужване 3 болници - СБАЛАГ „Майчин дом“, Специализирана белодробна болница „Света София“ и Специализирана детска болница „проф. Иван Митов“. Обслужвахме ги до края на извънредната обстановка 01.04.2022 г. И в трите се приемаха болни с корона вирус, имаха ковид сектори и отделения, а Специализирана болница за белодробни болести „Света София“ беше преобразувана само за болни с коронавирус.  
Подходихме много отговорно, с уважение към дългогодишните ни клиенти и със съзнанието, че трябва да помагаме на лекарите, а те да спасяват пациенти. Разбира се съществуваше страх в мениджмънта и служителите на фирмата и логични въпроси за собствения здравен риск и този на близките. 

Какви особености видяхме

  • Отдалечена ИТ поддръжка – за повечето работни места до около 80% от дейностите е възможно да преминат на отдалечена поддръжка. При денонощни регистратури и интензивни сектори е невъзможно да се постигне 100 % отдалечена поддръжка
  • Присъствие на място – налага се поради обособяване на нови сектори за болни с коронавирус, оборудване точки на достъп и реорганизация на ИТ техниката. При нашият опит - поради големият брой болни трудно се осигуряваше време за работа - болните пристигаха, мрежата завършваше. Налагаше и влизане в ковид отделения за да се направят нови точки на компютърната мрежа или пациентски монитор.
  • Няма съдействие от медицинските власти за специализирани медицински защитни облекла за ИТ персонала при влизане в зони с повишен риск. Мениджърът на ИТ компанията трябва сам да реши и осигури защитно облекло. Оборудвахме нашите служители с плътни работни гащеризони, който ползваха за работа само в болница и имаха препоръка да ги поставят в пликове и дезинфекцират самостоятелно. Ползвахме много спирт за дезинфектант.
  • Ваксини – трите болници, които обслужвахме с договори за ИТ поддръжка, не ни третираха като персонал на болницата и за нас нямаше ваксини в първата група, заедно с медицинските сестри и администрацията. Получихме ваксини в предна група - в края на януари 2021, но от две от болниците дори и тогава отказаха да ни включат като персонал, а третата се съгласи да ни даде възможност за ваксинация.
  • Както при повечето екипи, работещи в реална среда на инфекции, хората се разделят на два потока -  най-натоварен е мениджърът.
  • Потенциални проблеми с вашия персонал – ИТ служители може да откажат да работят в рискова среда и част от тях може да напуснат. При напускане на около 20% от състава, това може да ви създаде проблеми. Радвахме се, че нямахме заболели колеги, отказали да работят и си пожелаваме да няма повече пандемии.

В заключение полезна точка в договорите за абонаментна поръчка би било - как се обслужва при форсмажор – корона вирус или подобна епидемия, утвърдена с извънредно положение, как се осигуряват специализирани защитни облекла, ваксини, лечение при заразяване на работното място, финансови компенсации, отношения с вътрешния персонал по време на пандемия.
Бъдете здрави!

© Copyright 2023 Eniak - All Rights Reserved

Mobirise site software - See here